Zapraszamy szeroki wybór pestycydów!

Pestycydy - substancje do zwalczania szkodników.


Zapraszamy na zakupy szerokiej gamy środków do stosowania w higienie sanitarnej, które zawierają pestycydy.

Pestycydy są to substancje chemiczne stosowane do zwalczania szkodników. Pojęcie to stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do substancji biobójczych stosowanych w rolnictwie, najczęściej jako synonim do środków ochrony roślin. Jednakże termin pestycydy nie ogranicza się jedynie do ŚOR, jest szerszy i obejmuje wszystkie substancje chemiczne, które służą do zwalczania czy tępienia szkodników. W tym substancje chemiczne stosowane w higienie sanitarnej, najczęściej przez profesjonalne firmy DDD.

wejście - środki na szkodniki